Zasady współpracy :

Kancelaria świadczy usługi prawne na podstawie umowy z Klientem . W każdej umowie ustalane jest wynagrodzenie i sposób jego płatności . Kancelaria udziela także porad prawnych drogą elektroniczną .

Usługi prawne dla firm oferowane są według stawek ustalanych indywidualnie, dostosowanych do potrzeb Klienta i mogą mieć charakter ryczałtowy, godzinowy, bądź za konkretne zlecenie.

Możliwe są płatności ratalne.

Stawki wynagrodzenia ustalane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1348), określającego wysokość stawek minimalnych, oraz przy uwzględnieniu charakteru i stopnia skomplikowania sprawy .

Wysokość wynagrodzenia za porady prawne lub opinie można uzyskać telefonicznie bądź kierując zapytanie drogą mailową .

Wpłaty można dokonać nr rachunek bankowe kancelarii :PeKaO SA 18106000760000320000673076

 

Koszty procesu:

Klient zlecający prowadzenie sprawy w sądzie powinien być przygotowany na poniesienie kosztów sądowych oraz kosztów adwokackich , które łącznie stanowią koszty procesu .

Koszty sądowe opłacane są z góry na konto właściwego do prowadzenia sprawy Sądu . Koszty sądowe wskaże Kancelaria oraz można je także znaleźć w internecie.

Do kosztów sądowych opłacanych w toku procesu należy także zaliczyć koszty ewentualnych opinii biegłych , dojazdu świadków itp.

We wszystkich sprawach o charakterze procesowym w orzeczeniu kończącym sprawę Sąd decyduje która ze stron winna ponieść koszty procesu , czyli koszty sądowe i adwokackie. . Zasadą jest , że koszty ponosi przegrywający sprawę .

W sprawach nieprocesowych (np. sprawy o podział majątku, spadku, zniesienie współwłasności ) strona powinna być przygotowana na ponoszenie kosztów sądowych zwiazanych z własnym uczestnictwie w sprawie.